Najbližšie semináre:


Edward Groody opäť na Slovensku!

V máji sme pozvali na Slovensko Edwarda Groodyho z USA, ktorý je priamym žiakom a spolupracovníkom psychológa Scotta Pecka. Je zakladateľom Community Building Institute v USA, rozvíja a prezentuje túto metódu po celom svete. Ako konzultant podporuje lídrov pri implementovaní organizačných zmien, ktoré angažujú ľudí a zároveň si ich ctia. Edward 35 rokov facilituje CB semináre v USA a Európe a je jedným z najskúsenejších facilitátorov CB na svete. Má nezameniteľné skúsenosti s facilitáciou otvorených skupín a taktiež skupín vo väzniciach a v rôznych sociálnych projektoch s výbornými výsledkami adaptácie klientov.


 • 24.-26. mája CBW s Edwardom Groodym pre kresťanskú komunitu
 • Tvorba spoločenstva – „Aby všetci boli jedno…“
  Seminár je obzvlášť vhodný pre členov kresťanských spločenstiev a rehoľných komunít. Zážitkovým spôsobom pomáha identifikovať bariéry, ktoré nám bránia vo vytváraní spoločenstiev ako miest výnimočnej dôvery a bezpečia. Zároveň ukazuje cestu, ako ich opustiť a urobiť tak priestor zjednocujúcemu Božiemu Duchu. Týmto spôsobom je možné považovať proces tvorby spoločenstva za kontemplatívnu skupinovú techniku.

 • 27 – 29. mája – CBW s Edwardom Groodym Bratislava
 • Tvorba spoločenstva – Sila a krása ľudského spojenia
  Pozývame Vás na cestu k autentickej a rešpektujúcej komunikácii, k procesu vytvárania vzťahov na hlbokej úrovni, k transformujúcemu zážitku prechodu od chaosu k spoločenstvu. V kruhu sa stretneme so samými sebou a s druhými ľuďmi spôsobom, ktorý sa veľmi líši od bežných komunikačných výmen. 
  Community building (CB) sa ako metóda využíva pri zámernej tvorbe a podpore komunít či hlbokej transformácie pracovných tímov, ale je aj silným nástrojom učenia sa a osobného rozvoja.

  KALENDÁR