O nás


Karol Herian
Karol pracoval ako novinár, učil na rôznych školách, písal literárne texty, viedol vzdelávacie projekty, prednášal filozofiu. Posledných 10 rokov pracuje ako tréner, kouč a facilitátor. Cestuje po celom Česko – Slovensku a s rešpektom a vášňou učí a asistuje pri rozvoji ľudí,  tímov a organizácií. Absolvoval výcvik v Community Building  u Edwarda Groodyho a facilituje semináre CB na Slovensku a v zahraničí. CB považuje za najmocnejší skupinový nástroj podporujúci hlbokú transformáciou jedincov a skupín, tímov, rodín a vie, že CB má potenciál podporovať mier v akýchkoľvek ľudských spoločenstvách. Viac o Karolovi sa dozviete na www.karolherian.com.  
Tatiana Bakkaiová
Tatiana vyštudovala sociálnu prácu a momentálne sa venuje ľuďom bez domova. Zároveň je frekventantkou psychoterapeutického výcviku Virginie Satirovej – rodinnej terapie.  Verí totiž, že všetky zdroje, ktoré potrebujeme, už máme v sebe a v rodinách, ktoré je potrebné podporovať, pracovať s nimi a pomáhať im na ceste uzdravenia. CB proces sa pre ňu po jej prvom absolvovanom seminári stal vášňou a dnes už ako facilitátor vo výcviku môže prinášať jeho účinky širokej verejnosti. Jej nadšenie sprevádza zážitok z mnohých seminárov, kde objavila ako sa prostredníctvom procesu môže dostať bližšie k svojej autenticite, ako aj láskavosti k sebe a ostatným. Verí, že poznanie samého seba je tým najdôležitejším kľúčom pre spokojný a naplnený život.
Iveta Hruščová
Iveta pracuje ako asistent a vychovávateľ v SZŠ, tiež ako kouč a mentor, podporuje program Erasmus +, vedie školenia. Realizuje detské tábory s individuálnym prístupom, tvorivé dielne pre mladých a dospelých. Svoje vnímanie pretavuje cez plstenie do umeleckej tvorby, ktorú môžete nájsť na www.lavlna.sk. Je facilitátor vo výcviku Community Building. To čo ju najviac fascinuje je ľudská bytosť, spoločenstvo, vytváranie autentických vzťahov a hlbokého ľudského spojenia. Verí, že CB  prehlbuje ľudskosť, toleranciu, rešpekt, zkvalitňuje vzťahy, prináša transformáciu na úrovni jednotlivca i spoločnosti a taktiež môže výrazne ovplyvňovať zmeny firemných princípov.
Martin Gavalier
Martin je zakladateľom a predstaviteľom o.z. ART KRUH. Dlhodobo sa venuje neformálnemu vzdelávaniu mladých ľudí na medzinárodnej úrovni. Je členom Školy permakultúry na Slovensku, v rámci ktorej organizuje vzdelávacie kurzy pre dospelých. Pôsobí tiež ako facilitátor projektového dizajnu Dragon Dreaming, zameraného na nehierarchické formy riadenia. Momentálne je vo výcviku facilitátorov Community Building a aktívne využíva nástroje a metódy CB pri práci s ľuďmi. Verí a napomáha skupinám i jednotlivcom, aby sa ich zmysluplné sny mohli stať skutočnosťou a takto vytvárali uvedomelejšie ľudské spoločenstvá.
Andrea Mikolášiková
Andrea študovala katolícku teológiu v Bratislave, belgickom Leuven a rakúskom Trumau, kde získala postgraduálny titul v špecializácii na teológiu manželstva a rodiny. Toto je aj hlavná oblasť jej záujmu. Popri starostlivosti o veľkú rodinu rada píše, prednáša, vedie semináre a rozvíja zmysluplné projekty. Aktuálne je vo výcviku Community Building a Kresťanského koučingu. Community Building si ju získal svojím potenciálom privádzať k vnútornej jednote jednotlivca i spoločenstvo ľudí. Je preto pre ňu cťou podieľať sa týmto spôsobom na šírení Božieho pokoja a jednoty v tomto svete.
Ľubomír Harmanovský
Ľubomír sa dlhodobo profesne venuje informačným technológiám a od roku 2012 aj humanitným témam. Zaoberá sa témou otvorených vzťahov, autenticity, osobnej zodpovednosti a rozvoja spoločenstiev. Stal sa masérom a založil o.z.Sieť Dobra, ktorého cieľom je budovanie paralelných štruktúr spoločnosti, sebestačnosti a znižovanie závislosti na súčasnom sociálnom-ekonomickom prostredí. Jeho životným cieľom je vybudovať sebestačné spoločenstvo. Na stránke lubomier.sk nájdete jeho blog a podcast. V Community Building Slovensko zastrešuje IT infrašturktúru, spravuje spoločný transparentný účet a je facilitátorom vo výcviku. 

Robi Jankovich
Robi sa venuje komunitám, porozumeniu komunitných procesov a klimatickej spravodlivosti. Pripravuje prednášky a píše knihy. 20 rokov uporiadava a facilituje dielne tvorenia spoločenstva (Community Building Workshops), na ktorých spolu so skupinou zakúša, čo spoločenská stavba/nadStavba vyžaduje a čo prináša. Tieto dielne podľa neho pomáhajú pochopiť zákonitosti, procesy a zásady komunikácie, ktoré potrebujeme na to, aby krásna fyzická stavba nezostala nakoniec opustená.