CBST – Tréning komunikačných zručností pre budovanie vzťahov a komunít

CBST – Community Building Skills Training

Pozývame Vás na cestu k autentickej a rešpektujúcej komunikácii, k procesu vytvárania vzťahov na hlbokej úrovni, k transformujúcemu zážitku z prechodu od chaosu ku komunite. Naučíte sa, ako používať nástroje, ktoré prispievajú k tvorbe komunity a ako preniesť jej moc do sveta práce a každodenného života

Budete mať možnosť:

  1. vnímať, trénovať a reflektovať konkrétne komunikačné zručnosti v rámci štruktúrovaných workshopových blokov
  2. a súčasne sa budete podieľať priamo na procese tvorbe komunity a experimentovať s vlastnými spôsobmi komunikácie v neštruktúrovanom skupinovom procese.

Procesom a tréningom budú sprevádzať:

Edward Grood: Žiak a spolupracovník psychológa Scotta Pecka, zakladateľ Community Building Institute v USA. Desaťročia facilituje CB semináre a rozvíja a prezentuje túto metódu po celom svete. Ako konzultant podporuje lídrov pri implementovaní organizačných zmien, ktoré angažujú ľudí a zároveň si ich ctia.

Tatiana Bakkaiova: Vyštudovala sociálnu prácu a momentálne frekventantkou psychoterapeutického výcviku Virginie Satirovej – rodinnej terapie. CB proces sa pre ňu po jej prvom absolvovanom seminári stal vášňou a dnes už ako facilitátor vo výcviku môže prinášať jeho účinky širokej verejnosti.

JAZYK: slovenčina, angličtina ( tlmočníčka: Silvia Herianová)

KEDY: 24. – 26. 03. 2023

ČAS: Piatok – Sobota:  9.00 – 17.00, Nedeľa: 9:00-15:00

KDE: Brighter Life Center, Hurbanovo nám. 5, 81103, Bratislava

CENA: 180 – 230,- €

Prosím, sami si zvoľte sumu, ktorú môžete achcete zaplatiť za seminár. Táto suma odzrkadlí vaše momentálne možnosti a tiež snahu podporiť program a tých, ktorí zaplatia minimum. (V cene je zahrnuté drobné občerstvenie počas prestávok.)

PRIHLÁŠKA:  https://forms.gle/ebzNoCyv8UU79GXZA

KONTAKT:
Info o seminári a programe: Tatiana Bakkaiová tatiana@communitybuilding.sk 0905063016

Prihlášky, platby, faktúry: Martin Gavalier martin@communitybuilding.sk 0905723958

Viac o zámeroch programu:
V našich organizáciách,  tímoch a školách máme ohromný kapitál, know-how, majetok, tvorivosť, skúsenosti a predsa, podstatná časť zdrojov je nevyužitá: je „zamrznutá“ v nezdravej komunikácii a v náročných vzťahoch. Ak ľudia pracujú spoza masiek, v neistote či súťaživosti, v napätí a strachu zo zlyhaní, nie sú k sebe pravdiví, ak sa kontrolujú a „brzdia“ lebo sa necítia bezpečne, ich potenciál zďaleka nie je využitý. Podstatná časť ľudských zdrojov sa neprejaví, lebo je udusená vo viac alebo menej náročnej komunikácii a v neplodných vzťahoch.

Pritom existujú cesty ako v organizácii a v tíme uvoľniť tieto „zamrznuté“ zdroje a využiť naplno potenciál ľudí, podporiť potrebné zmeny, prebudiť odvahu a tvorivosť kolegov v prospech organizácie a jednotlivcom umožniť osobnú sebarealizáciu a satisfakciu.

Program semináru pozostáva 
z niekoľkých blokov „sedení v skupinovom procese“, kde sa účastníci autenticky prejavujú so zámerom experimentovať a poznávať fázy vývoja skupiny smerom od pseudokomunity ku komunite. (V našom porozumení sa komunita vyznačuje tým, že jej členovia medzi sebou zažívajú pocity výnimočného bezpečia a rešpektu.)   Väčšia časť programu však bude venovaná komunikačným cvičeniam v dvojiciach, či malých skupinkách. V ich rámci účastníci budú objavovať skutočné možnosti a kvality počúvania; porozumejú a ocenia význam „pohnútky“ v komunikácii; budú praktizovať „Ja výrok“; naučia sa rešpektovať priestor a rytmus komunikácie; budú sa učiť vyjadrovať nespokojnosť; vnímať mnohé procesy a podmienky, ktoré prekrývajú autentické potreby jedinca a podobne. Súčasne všetci budú pozvaní k „domácej úlohe“ medzi dvomi tréningovými dňami. Cvičenie na odhalenie a uvoľnenie klamov dáva možnosť oslobodiť sa od niektorých nevedomých „spúšťačov“, ktoré podmieňujú naše správanie a komunikáciu.

Udalosť bola ukončená.

Dátum

Pi - Ne, 24. - 26. marec 2023
Expired!

Čas

9:00 - 17:00

Cena

230€‎

Viac info

Prihláška

Miesto

Brighter Life Center
Hurbanovo nám. 5, 81103, Bratislava
CB Slovensko

Organizátor

CB Slovensko
Email
info@communitybuilding.sk
Web stránka
https://communitybuilding.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *